To, co wydaje się trudne dla ludzi to zrezygnowanie z powinności i poczucia, że coś muszą.
To zrezygnowanie z osądzania i zależności od cudzych osądów. To wreszcie zrezygnowanie
"z tego by być doskonałym i praca nad tym, by stać się sobą.” (Brene Brown)

Wszyscy mamy zdolność zaspokajania naszych potrzeb w zgodzie ze swoimi wartościami
i w poszanowaniu dla potrzeb innych.

Niezależnie od miejsca, gdzie pracujesz, sposobu życia jaki wybrałeś, możesz zapragnąć świadomego doświadczania siebie w kontakcie z innymi. Świadomość i uważność, empatia i wdzięczność to ścieżka, którą możemy podążać wspólnie.
Wieczny wędrowiec z nieopanowaną skłonnością do podejmowania trudnych wyzwań i uprawiania nie zaoranych pól i ugorów relacji międzyludzkich. Czerpiący siłę ze wspierania innych ludzi i uczący się od nich pokory i powściągliwości.
Trener komunikacji, coach i mediator, wychowawca i profilaktyk - to ścieżka moich pasji i spełnień blisko z innymi ludźmi. Wdzięczny za dar miłości doznawanej i za możliwość dzielenia się nią z innymi.

Polecane warsztaty

Aktualności