Aktualności

Tworzony przez ostatnich kilka lat przez nasz zespół rekomendowany program profilaktyczny pod nazwą PROJEKT LUSTRO jest gotowy i dostepny dla nauczycieli. Zapraszamy do odwiedzenia strony programu, gdzie znaleźć mozna aktualne informacje i terminy szkoleń dla realizatorów.

W 2021 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przygotowaliśmy zestaw krótkich filmów szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania podczas szkoleń dla sprzedawców alkoholu. Zapraszamy na szkolenia dla sprzedawców alkoholu organizowane przez samorządy.

W ramach Międzynarodowej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA - EMPATYCZNA POLSKA zapraszamy na ekskluzywny warsztat dotyczący prowadzenia rozmowy wspierającej i rozmowy motywującej z uczniami i innymi osobami.

Warsztaty nt języka serca. Nowoczesne podejście uwzględniające dorobek kultury i nauki w obszarze dążenia do osobistego szczęścia w głęboko humanistycznym i praktycznym ujęciu. Warsztat o porozumiewaniu się z samym soba i z innymi. Bliskimi i dalekimi. O "rozpuszczaniu wrogów" i o spełnieniu w relacjach