W 2021 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przygotowaliśmy zestaw krótkich filmów szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania podczas szkoleń dla sprzedawców alkoholu. Zapraszamy na szkolenia dla sprzedawców alkoholu organizowane przez samorządy.

Jesteśmy autorami aktualnej procedury szkoleniowej zalecanej przez PARPA jako standard szkolenia dla sprzedawców alkoholu w obszarze radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach gdy wygląd klienta kupującego alkohol nie gwarantuje ukończenia 18 roku życia.
Procedura szkoleniowa oprócz standardowych treści związanych z zagadnieniami prawnymi, zawiera wiedzę na temat mitów alkoholowych, zagadnienia wychowawcze a przede wszystkim procedury postepowania z klientem wraz z procedurami wspierającymi sprzedawcę a także trening umiejętności obsługi klienta w trudnych sytuacjach.
Wsparciem są filmy ilustrujące sposoby postepowania w trakcie sprawdzania wieku klienta.

Aktualnie prowadzimy nie tylko warsztaty dla sprzedawców alkoholu, ale także przygotowujemy specjalistów do uzyskania uprawnień instruktora szkoleń dla sprzedawców alkoholu.