Warsztaty umiejętności osobistych oparte na koncepcji Nonviolent Comunication przeznaczone są dla każdej osoby pragnącej budować swoje relacje z innymi ludźmi na wzajemnych uznaniu do potrzeb i poszukiwaniu rozwiązań bezkompromisowych a zaspokajających potrzeby...
Dla kogo: Adresatami warsztatów są lekarze, logopedzi, terapeuci, pedagodzy szkolni i inne osoby, pracujące z rodzicami i dorosłymi klientami.

Treści: W zaleznosci od potrzeb uczestników tresci szkolenia są dostosowane do doswiadczeń i wyzwań. W trakcie warsztatu zajmiemy się barierami utrudniającymi nam porozumienie, pomożemy dotrzeć do własnych potrzeb i zrozumieć potrzeby kryjące się za zachowaniami naszymi i innych ludzi. Będziemy uczyć się, jak uniknąć poczucia winy, jak radzić sobie z frustracją i trudnymi emocjami w sytuacjach zawodowych i w relacji z innymi. Jak konstruktywnie budować działania służące zaspokojeniu naszych potrzeb w akceptacji dla potrzeb klientów, współpracowników czy partnerów.

Czas trwania: Od kilku do kilkudziesięciu godzin w zalezności od potrzeb uczestników i warunków zamówienia. Ponieważ warsztat jest treningiem umiejetnosci i postaw czas trwania wpływa na trwałość efektów i poziom zdobytych umiejętności.

Ilość uczestników: Zależna od zakresu i czasu trwania warsztatu. Zazwyczaj jest to grupa 10-15 osób.