Zapraszam do posłuchania rozmowy ze mną przeprowadzonej przez Elę Wozowczyk Leszko z Radia Zachód


Rozmowa o Porozumieniu Bez Przemocy:


2. Wstęp:


3. Symbole NVC:


4. Duchowość NVC:


5.Przykłady:


6. 2 kroki:


7. kolejne kroki:


8. Złość:


9. Kręgi i mediacje:


10. Wdzięczność:


11. Uczucia plus:


12. Akademia mediacji:


13. Program akademii:


14. Warsztaty: