Optymista przekonany o pięknie świata i ufający, że ludzie w każdym swoim działaniu kierują się potrzebą miłości i wzbogacania siebie i innych.

Wieczny wędrowiec z nieopanowaną skłonnością do podejmowania trudnych wyzwań i uprawiania niezaoranych pól i ugorów relacji międzyludzkich. Czerpiący siłę ze wspierania innych ludzi i uczący się od nich pokory i powściągliwości.

Trener komunikacji, coach i mediator, wychowawca i profilaktyk - to ścieżka moich pasji i spełnień blisko z innymi ludźmi.

Wdzięczny za dar miłości doznawanej i za możliwość dzielenia się nią z innymi. I za ślad, który mam nadzieję pozostawiać w sercach i umysłach innych ludzi. Przekonany o pięknie świata i ufający, że ludzie w każdym swoim działaniu kierują się potrzebą miłości i
wzbogacania siebie i innych.

Z wykształcenia jestem pedagogiem kultury, z doświadczenia etatowego terapeutą i wychowawcą, z wyboru trenerem psychoedukacji i komunikacji interpersonalnej, coachem i profilaktykiem:
  • ukończyłem podyplomowe studia z zakresu profilaktyki uzależnień
  • jestem autorem i trenerem rekomendowanego Programu Nauki Zachowania
  • także trenerem Stowarzyszenia Psychoedukacji Spójrz Iinaczej
  • ukończyłem niezliczoną ilość warsztatów i szkoleń z zakresu kokmunikacji, mediacji oraz coachingu opartych na NVC (Nonviolent Comunication - Porozumienie bez Przemocy), z których szczególnie ważny był 9 dniowy Intensive Internatiional Training CNVC z Marshallem Rosenbergiem
 W swojej pracy zawodowej koncentruję sie na pomaganiu innym ludziom. Szczególnie wspieram w skutecznym porozumiewaniu się z innymi (w miejscu pracy i w relacjach rodzinnych), doskonaleniu kompetencji zawodowych i uczeniu się świadomości swoich potrzeb i świadomego wyboru w podejmowaniu decyzji osobistych i zawodowych. Między innymi zdobyłem doświadczenie prowadząc szkolenia
  • dla kadry menadżerskiej i kierowniczej Art-Grupe w Hockenheim - Art Plakowice z zakresu motywacji i kierowania zespolami
  • dla FC Partner Kompanii Piwowarskiej z obsługi młodych klientów i zarządzania konfliktem w relacjach z klientem
  • dla  realizatorów programów profillaktycznych Spójrz Inaczej, PNZ, Debata, TAK czy NIE, Śnnieżna Kula, Szlaban
  • dla samorządowców i działaczy społecznych w gminach (Łagów, Bolesławiec, Wschowa, 
  • jako trener dla grup nauczycieli i dyrektorów szkół w projektach MEN i ORE "Wzmacnianie efektywności nadzoru pedagogicznego...", "Szkoła Współpracy", "Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów" pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego