Publikacje

W przestrzeni szkolnej, w której dorośli pragną urzeczywistnić wizję absolwenta samodzielnego, niezależnego i kreatywnego, coachingowe wykorzystanie pytań staje się wyzwaniem i jednocześnie główną metodą wspierania procesów kształtowania osobowości.

Kiedy podczas warsztatów prowadzonych dla nauczycieli pojawia się kwestia stosowania wobec uczniów spójnego systemu kar i nagród staję przed kłopotliwym dylematem. Z jednej strony chciałbym oponować wobec używania kar i nagród w procesie  wychowawczym,

Rozpatrywaniu zagadnień związanych z przestrzeganiem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim towarzyszy często mit o złym sprzedawcy, który dla zysku gotów jest sprzedać alkohol nawet pierwszoklasiście. W przekonaniach wielu osób owi źli ludzie, lekceważąc prawo, zasługują na potępienie.

Jak sprawić, by wybrane przeze mnie słowa niosły refleksję i radość z kompetencji, nie zaś poczucie protekcjonalnego klepnięcia?