Rekomendowany program profilaktyki selektywnej dla szkół podstawowych i ponad-podstawowych stworzony z moim udziałem w zespole NODN SOOPHIA i wspierający poczucie własnej wartości uczniów i wychowanków...Program Nauki Zachowania
  jest programem profilaktycznym z poziomu profilaktyki selektywnej rekomendowanym w systemie rekomendacji prowadzonym przez ORE, PARPA i KBN.

Prowadzony jest przez zespół nauczycieli uczących ucznia a adresowany jest do grupy ok. 20-25% uczniów w szkole, którzy prezentują niepożądane, pogłębiające się zachowania. Zachowaniom tym często towarzyszy obniżona motywacja do nauki.

PNZ jest rozwiązaniem systemowym, które wychodzi naprzeciw tym problemom, pozwalając uczniom uczyć się odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz nabywać kompetencji związanych z dokonywaniem trwałej zmiany zachowania.
Więcej nt programu na stronie www.programnaukizachowania.pl

Szkolenie realizatorów

Zgodnie z procedurami szkoleniowymi jakie opracowalismy z innymi autorami PNZ dla realizatorów Programu, warsztaty mogą przebiegać kaskadowo dla grup nauczycieli z róznych szkół lub zostać zorganizowane w jednej szkole dla grupy nauczycieli
W zależnosci od  zapotrzebowania proponujęmy następujące formy:

Szkolenie podstawowe, jednodniowe, prezentujace filozofię i założenia PNZ przygotowujące uczestników do zapoznania Rady Pedagogicznej z programem. Nie daje uprawnineń do wdrażania Programu.

Trening Umiejętności. Szkolenie dwu lub trzydniowe przygotowujące uczestników do wdrażania PNZ w szkole

Superwizje i konsultacje jako wsparcie realizatorów po TU

Więcej szczegółów nt procedur szkoleniowych PNZ na stronie programu: www.programnaukizachowania.pl