Edukacja

Trening umiejętności rozwijania motywacji wewnetrznej pracowników

 
Pytania w pracy z uczniami nauczycielami i rodzicami to podstawa komunikacji opartej na wspieraniu i poszanowaniu niezależności rozmówcy. To Sokrates jako pierwszy uczył innych zadając tylko pytania...

Warsztaty umiejętności osobistych oparte na koncepcji Nonviolent Comunication przeznaczone są dla każdej osoby pragnącej budować swoje relacje z innymi ludźmi na wzajemnych uznaniu do potrzeb i poszukiwaniu rozwiązań bezkompromisowych a zaspokajających potrzeby...

” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”(Nathaniel Branden) Warsztat o szczęściu poświecony rozwijaniu poczucia wartości ...

Warsztat oparty jest na sokratejskim podejściu do motywowania i uczenia. Wykorzystuje współczesną wiedzę dotyczącą motywacji wewnętrznej i budowania poczucia własnej wartości... Adresowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz menadżerów w firmach.


Złość jest silnym uczuciem dzięki któremu nie tylko chronimy się przed zagrozeniem ale tez motywujemy do działania. Mozna nauczyć się konstruktywnie korzystać z siły jaką niesie złość.

Warsztaty umiejętności służących kierowaniu klasą przygotowują do prowadzeni zajęć z uczniami w sposób sprzyjający uczeniu się oraz zapobiegący zakłóceniom i oporowi. Umiejętność kierowania swoim zachowaniem to ważne, rozwojowe zadanie,