” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”(Nathaniel Branden) Warsztat o szczęściu poświecony rozwijaniu poczucia wartości ...

Dlaczego to jest ważne?
Poczucie własnej wartosci ma fundamentalne znaczenie dla motywacji wewnetrznej, poczucia szczęścia i sesnu oraz postepu w uczeniu sie i w rozwoju. Bez adekwatnego poczucia własnej wartoci nie możemy w pełni doswiadczać relacji z innymi ludźmi, uczyc się, dzielic wiedza czy wreszcie doswiadczać radosci zycia. Dotyczy to nie tylko zdolnosci uczniów do uczenia sie ale także zdolnosci nauczycieli do uczenia innych.” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.  Nathaniel Branden
 
Jak to robimy?
Poprzez zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności pozwalających świadomie kształtowac osobiste poczucie własnej wartości. Poprzez uczenie się sposobów komunikacji nastawionej na rozwijanie świadomościuczniów w obszarze  mocnych stron: kompetencji, wysiłku, szlachetności i wpływu. Poprzez świadomomść wpływu relacji społecznych, działania układu kary i układu nagrody w mózgu. Poprzez uczenie sie stosowania pochwał wewnetrznych i unikania manipulacyjnego: dobrze, swietnie itpś. Poprzez rozwijanie kompetencji związanych z swiadomym pielęgnowaniem w przestrzeni szkolnej skutecznych metod wspierania takich jak motywowanie wewnetrzne, dialog sokratejski w obszarze kompetencji, wdzięczność itp.

Co dzięki temu osiągniemy?
Świadomość sposobów kształtowania własnego poczucia własnej wartosci oraz umiejętność kształtowania poczucia wartości uczniów. Poczucie wpływu na siebie i otoczenie oraz poczucie kompetencji we wspieraniu innych. Zwiekszoną efektywność nauczania i pogłebioną świadomość własnej niezależności.