Trening umiejętności rozwijania motywacji wewnetrznej pracowników

Warsztaty obejmują trening umiejętności kierowania zespołem nastawionego na rozwijanie motywacji wewnetrznej pracowników, rodziców i uczniów. Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczą umiejętności komunikacyjne oparte na koncepcji wspierania członków zespołu w oparciu o indywidualne rozmowy wzmacniające poczucie własnej wartości, wspierające motywację wewnętrzną i coachingowe wsparcie w przezwyciężaniu trudności i oporu.

Dla kogo? Adresatami warsztatu są dyrektorzy placówek oświatowych, menadżerowie i inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym i skutecznym wspomaganiem innych.

Treści warsztatu:
W trakcie warsztatu zajmiemy sie trenowaniem umiejetności radzenia sobie z wyzwaniami menadżera zespołu edukacyjnego. Kierowanie grupą nauczycieli, rodziców czy także uczniów w aktualnej syuacji, w której pracownicy szkół są sfrustrowani, rodzice pełni oczekiwań i trudnosci, a uczniowie zagubieni na rozdrożach nie tylko rozwojowych to nie lada wyzwanie. Zdolność do świadomego wykorzystania umiejętności komunikacyjnych opartych na uzyciu słowa do wspierania kompetencji, motywowania do zmiany, okazania empatii czy stawiania granic to podstawowe narzędzie w pracy z zespołem. Bedziemy uczyć się nie tylko sposobu prowadzenia rozmowy za pomocą pytań, dialogu sokratejskiego, empatycznego słuchania dającego dystans i kontrolę emocji ale także rozumienia własnych ograniczeń, precyzowania swojej odpowiedzialności wolnej od odpowiedzialności za inncyh. To warsztat nie technicznych kompetencji lecz umiejętności zadbania o siebie w poszanowaniu innych.

Czas trwania:
Warsztat trwa zazwyczaj 15 godzin. Odwołuje się do kompetencji komunikacyjnych uczestników. Jeśli wcześniej uczestnicy nie brali udziału w intensywnych warsztatach komunikacyjnych warto jest zaplanować więcej czasu by umiejetność prowadzenia dialogu została podparta wiedzą umiejętnościami i doświadczeniem w obszarach empatycznego słuchania, stosowania komunikactów JA, komunikacji opartej na potrzebach czy treningu umiejętności zadawania pytań. W takich sytuacjach można zrealizować 20 lub 30 godzinny warztat w jednym ciągu lub podzielony na części w zależności od potrzeb i mozliwości grupy zainteresowanej treningiem.