Warsztat oparty jest na sokratejskim podejściu do motywowania i uczenia. Wykorzystuje współczesną wiedzę dotyczącą motywacji wewnętrznej i budowania poczucia własnej wartości... Adresowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz menadżerów w firmach.

Dla kogo?
Adresatami warsztatu są dyrektorzy, menadżerowie, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym i skutecznym wspomaganiem innych.

Treści warsztatu:
W trakcie warsztatu uczestnicy rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne przydatne w prowadzeniu rozmowy wspierającej lub motywującej pracownika, ucznia, nauczyciela czy rodzica.
Korzystając z najnowszej wiedzy dotyczącej motywacji i uwzgledniajac indywidualne uwarunkowania i potencjał rozmówcy, w trakcie warsztatu przygotowujemy i prowadzimy ćwiczenia związane z empatycznym jego wspieraniem.
Ćwiczymy wspólnie rozmowy z wybranymi "klientami" ucząc się jak pozwolić uczniowi czy pracownikowi samodzielnie dokonać konstruktywnego wyboru zgodnego z jego potrzebami oraz wartościami i potrzebami otoczenia bez nadużywania naszej przewagi związanej z pozycją (nauczyciela, dyrektora)  w szkole czy w firmie?
Istotą warsztatu jest rozwijanie umiejętności uczestników w stosowaniu podejścia motywacyjnego opartego na świadomym braniu odpowiedzialności za swoją zmianę i czerpaniu z niej radości i poczucia szlachetności.
Prowadzenie rozmów ćwiczymy odnosząc się do rzeczywistych sytuacji i wyzwań proponowanych przez uczestników.

Czas trwania:
Warsztat trwa zazwyczaj 10 godzin. Odwołuje się do kompetencji komunikacyjnych uczestników. Jeśli wcześniej uczestnicy nie brali udziału w intensywnych warsztatach komunikacyjnych warto jest zaplanować więcej czasu by umiejetność prowadzenia dialogu została podparta wiedzą umiejętnościami i doświadczeniem w obszarach empatycznego słuchania, stosowania komunikactów JA, komunikacji opartej na potrzebach czy treningu umiejętności zadawania pytań. W takich sytuacjach można zrealizować 20 lub 30 godzinny warztat w jednym ciągu lub podzielony na części w zależności od potrzeb i mozliwości grupy zainteresowanej treningiem.