Warsztaty nt języka serca. Nowoczesne podejście uwzględniające dorobek kultury i nauki w obszarze dążenia do osobistego szczęścia w głęboko humanistycznym i praktycznym ujęciu. Warsztat o porozumiewaniu się z samym soba i z innymi. Bliskimi i dalekimi. O "rozpuszczaniu wrogów" i o spełnieniu w relacjach

Koncepcja Porozumienia bez Przemocy to jeden ze sposobów opisania i kształtowania postaw nastawionych na życie w harmonii ze soba i z innymi. W ramach warsztatów NVC (Nonviolent Comunication) można zająć się wieloma aspektami naszego poszukiwania relacji ze swiatem. W swoich propozycjach szczególna uwage zwracam na takie aspekty jak:

  • podstawy języka serca bariery komunikacyjne w naszej codzienności, odróżnianie ocen od faktów, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje uczucia, łączenie przezywanych uczuc i emocji z potrzebami, odróżnianie potrzeb od strategii ich zaspokajania
  • trening empatycznej postawy słuchanie z oddaniem i połączeniem, wspierające słowa czyli czytanie między wierszami, swiadomość a sygnały z serca, techniki uważności wspierające słuchanie siebie i innych, kiedy dbam o siebie a kiedy dbam o nas razem
  • zarządzanie gniewem czyli jak skupienie uwagi na potrzevbach prowadzi nas do porozumienia ze swoim gniewem
  • obraz wroga czyli o wybaczaniu i wdzięczności nie tylko dla tych których lubimy. Warsztat uczący miłości gdy wyje w nas szakal.
  • o szczęściu, które możemy uwolnić czyli trening radzenia sobie z wdzięcznościa i życia w szczęściu z otoczeniem