Rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Wszechstronnie wdrażający kompetencje kluczowe, z naciskiem na kompetencje społeczne i prozdrowotne.PROGRAM „SPÓJRZ INACZEJ”

· Autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, opracowany przez A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w 1993 roku i od tej pory jest systematycznie aktualizowany i wprowadzany na terenie całego kraju.

· Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na liscie programów rekomendowanych przez MENiS.
Skuteczność programu została potwierdzona na podstawie badań.

· Program zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum w ciągu całego roku szkolnego (około 25 godzin lekcyjnych na każdą klasę) i jest podzielony na 2 części: dla klas I-III oraz IV – VII Szkoły Podstawowej.

· Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

Program obejmuje pięć działów tematycznych:

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji
2. Budowanie poczucia własnej wartości
3. Funkcjonowanie w grupie
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5. Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień

więcej na stronie http://spojrzinaczej.pl