Zarządzanie zespołem pracowniczym to zadanie oparte na osobistych kompetencjach wspartych wiedza i doswiadczeniem. Korzystając z doswiadczeń i wiedzy psychologicznej przygotowalismy dla Państwa wyjatkowe szkolenie prowadzace brygadzistów, kierowników i dyrektorów przez kontinuum postepowania szefa w sytuacjach wymagających finezyjnego podejscia do pracownika.

Informacje o warsztacie

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?
 •      Ponieważ motywacja wewnętrzna pracowników ma dzisiaj kluczowe znaczenie dla efektywności nowoczesnej firmy.
 •      Ponieważ wierzymy, że skuteczność działań przełożonego opiera się na znalezieniu złotego środka pomiędzy asertywnym wydawaniem poleceń a
 •     budowaniem relacji z podwładnymi, tak aby opierały się one na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu.
 •      Ponieważ jesteśmy przekonani, że każdy problem w zespole pracowników da się rozwiązać, jeżeli posiadamy wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego prowadzenia rozmowy oraz gotowość porozumienia się.
 •      Ponieważ wierzymy, iż każda firma może rozwijać się prężnie, gdy przełożeni chcą i potrafią zrozumieć pracowników, a pracownicy wiedzą, z jakiego powodu i w jakim celu przełożeni podejmują określone decyzje .

Jak to będziemy robić?
 •      Poprzez budowanie świadomości indywidualnego stylu kierowania zespołem.
 •      Poprzez zbudowanie swoistego “kontinuum postępowania przełożonego, które może być narzędziem świadomego kierowania zespołem  sposób dostosowany do tego czego podwładni potrzebują aktualnie najbardziej: bodźca nastawionego na motywowanie, czy na dyscyplinowanie.
 •      Poprzez ćwiczenie umiejętności służących budowaniu jasnych i asertywnych komunikatów pozwalających na świadomie kierowanie motywacją pracowników.

Co zyskają uczestnicy?
 •     Zwiększą swoją wiedzę i umiejętności podejmowania interwencji w sytuacjach, gdy pracownicy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i/lub przeżywają trudności.
 •     Przećwiczą umiejętność budowania skutecznych komunikatów budujących relacje i zwiększających zaangażowanie pracowników.
 •     Zapoznają się z metodami przydatnymi w motywowaniu zespołu pracowniczego.