Pytania w pracy z uczniami nauczycielami i rodzicami to podstawa komunikacji opartej na wspieraniu i poszanowaniu niezależności rozmówcy. To Sokrates jako pierwszy uczył innych zadając tylko pytania...Umiejętność prowadzenia dialogu i wspieranie innych w rozwiązywaniu problemów za pomocą pytań, to szczególna umiejętność pozwalająca uczestnikom rozmowy na współpracę i wymianę poglądów oraz jednoczesne kreatywne i samodzielne dochodzenie do własnych rozwiązań i odkryć. W przestrzeni szkolnej, w której dorośli pragną urzeczywistnić wizję absolwenta samodzielnego, niezależnego i kreatywnego, coachingowe wykorzystanie pytań staje się wyzwaniem i jednocześnie główną metodą wspierania procesów kształtowania osobowości.
Rozwiązywanie problemów i sytuacji wychowawczych z uczniem za pomocą dialogu, zwane też podejściem coachingowym, to metoda nastawiona na wsparcie ucznia w samodzielnym radzeniu sobie z sytuacją. Zakłada zdolność ucznia do samodzielnej refleksji i do dokonania konstruktywnego wyboru. Rolą nauczyciela jest podążanie za uczniem i za pomocą pytań wspieranie jego refleksji nad możliwymi rozwiązaniami, konsekwencjami i ewentualnymi alternatywami działań.
 
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Rodzice, menadżerowie, ddyrektorzy.

Ilośc uczestników: 12-18 osób

Czas trwania: Uzalezniony od możliwości i potrzeb uczestników. Dla grup zaawansowanych 10 godzin.

Treści: Rodzaje pytań, unikanie pytań zagrażających, empatyczne słuchanie, trening prowadzenia rozmowy w komunikacji wspierającej i motywującej,